BlocX – Am Eldorado vum Kloteren

BlocX – Am Eldorado vum Kloteren
Sport

Am Oktober 2023 huet BlocX zu Esch seng Dieren opgemaach. Op iwwer 3.000 m2 hunn elleng bis Enn 2023 10.000 Persounen sech konnten austoben, klammen, kloteren an nach vill méi. Mat knapp iwwer 1.000 m2 Fläch op där ee klamme kann an 120 m2 Surface fir Parkour, ass hei och fir jiddereen eppes dobäi.

Dobäi kommen nach déi verschiddenst Coursen, e klenge Shop, zwee Yoga Raim an e gemittlech Bistro fir sech no allen Ustrengungen e bëssen auszerouen. Där wëllt bis e Bléck erageheie fir Iech en Androck ze maachen? Do hu mär hei genau dat Richtegt fir Iech:

Menu d'accessibilité

Taille de police
Zoom